Subkampstaf RSW

Dit jaar ook weer een subkampstaf voor de RSW. Zij zullen gedurende de gehele RSW op het kampterrein aanwezig zijn. De subkampstaf zal er voor zorgen dat jullie op tijd gewaarschuwd worden, bijvoorbeeld als er verzameld moet worden.
Hier kunnen jullie ook met vragen terecht en om hulp vragen. Het is niet de bedoeling dat zij jullie helpen met opdrachten.
Ook de stafleden kunnen bij vragen omtrent de RSW terecht bij de Subkampstaf.
 
RSW Subkampstaf 2018
 
GER         JENNIFER          MYRNA          PETER          THIJS          WILHELM